Lluís Bordas Gifra

Per Lluís Bordas Gifra (Barcelona, 1941), les experiències del passat, la tradició cultural del món mediterrani, la conformació –en els seus orígens– de les formes d’entendre “allò que és públic”, i “allò polític”, que no oblidem formen part del nostre llegat històric, són qüestions que el van portar a indagar, a través dels clàssics de la literatura, la història i la filosofia, el perquè i de quina manera es varen estructurar les formes de pensament i de raonament dels nostres avantpassats.
Els poemes homèrics varen constituir la base en la que es varen centrar els seus dos anteriors llibres: En Torno a La Ilíada. Paisajes y Personajes, Edicions Bellaterra 2006 i En torno a la Odisea. Paisajes y Personajes, Edicions Bellaterra 2011.
Amb Resos, per exemple, deixa l’assaig i s’endinsa en el món de la ficció de base històrica, però sense deixar l’època de la Grècia Clàssica, el nostre bressol literari, filosòfic i cultural.